Kütüphane

Tesettürle İlgili Tavsiye Kitaplar

20 Nisan 2015
Tesettür, örtünme ve yüz örtme ile alakalı tavsiye ettiğimiz kitaplar.
Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez?
Feyzullah Birışık
Polen Yayınları
” Örtünme olgusu üzerine yapılmış farklı ve özgün bir çalışma. örtünmek isyemeyen bayanlarla yapılmış mülakatlardan hareketle, örtünmeme tercihi irdeleniyor. Öne sürdükleri nedenler, geliştirdikleri savunma mekanizmaları ve erteledikleri farizalar ile ilgili tartışmalar, yorumlar ve yazarın bu tartışmalardan çıkardığı sonuçlar. Tesettür gerçeğine farklı bir açıdan yaklaşan kitap okuyucuyu, örtünmek istemeyen bayanların öne sürdüğü 23 neden üzerine düşünmeye davet ediyor.”

 
***
Seni Örtünmekten Alıkoyan Neydi?
Feyzullah Birışık
Polen Yayınları
 
***
Neden Örtünmeliyiz?
Dr. İsmail Mukaddem
Meva Kitap
“Bugün Müslümanların en büyük sorunlarından birisi de, Allahın emir ve yasaklarını yerine getirirken bilinçsiz ve delilleri bilmeden hareket etmeleridir. Bir mümin erkeğin ve mümine bir kadının, bir emri yerine getirirken o emrin delilini, hikmetini bilmesi çok önemlidir. Zira bu kişiye kendine güven, yapmış olduğuna sımsıkı sarılma ayrıca inançlarını savunma ve başkalarına anlatmayı gerekli kılar. Fakat bir emrin delillerinin ya da hikmetlerinin bilinmemesi, müminlerin en basit bir itiraz ya da sahih olmayan herhangi bir delille karşılaştıklarında hemen etkilenmelerine yol açmaktadır. Ya da bu kendi sahip olmuş oldukları inancı basit bir şekilde terk etmeye ve gevşekliğe sevk etmektedir. İşte bu nedenle her bir mümin, dininin bütün emir ve yasaklarının delillerini elinden geldiğince bilmesi gerekir. Biz bu nedenle birçok fitne ve fesadın var odluğu ayrıca kuran ve sünnete uymayan akımların ve sözlerin bolca bulunduğu bir dönemde birçok Müslüman kadının, ihtiyacı olan Neden Örtünmeliyiz konusunu ele almaya çalıştık. Nitekim bu konuda ki delilleri getirdik aynı zamanda bu konuda dile getirilmesi gereken meseleleri elimizden geldiğince arz etmeye çalıştık “
 ***
 
Kur’an ve Sünnete Göre Yüz Örtme
Deliller-Şüpheler-Reddiyeler
Hazırlayan: Uğur Pekcan
Menhec Yayınları
Hanımların yüzlerini örtmeleri konusunda Türkçe’deki en kapsamlı ve en geniş eser…
***
 
Hicab
Ebu`l Ala Mevdudi
Düşün Yayıncılık
“Nerde bir ahlaki çöküş, heva ve heveslerin peşinden gidiş, şehevi arzulara tapınış olursa, orada toplum ya da millet gerçekten korkunç bir tehlikeye varmış demektir. Evet, bir toplumun kadınıyla erkeğiyle, yaşlısı ve genciyle durumları bu olur ve hayvani arzularına esir olurlarsa, böylesi bir çirkefe bulanırlarsa; bu cinsel aşırılık onları ister istemez öylesine bir uçuruma yuvarlar ki sonuçta, doğal olarak o toplum ya da millet içinde helakin, yok oluşun, ve ortadan kalkışın tüm nedenleri de var olur. İşte şu yok olmaya yüz tutan ileri toplumlar… Kendileri bir ateş çukurunun kenarında bekleyip durmaktalar. Her an oraya kayıp yok olacaklardır.”
 
Müslüman Kadının Şahsiyeti
Prof. Dr. M. Ali Haşimi
Risale Yayınları
“Müslüman kadının en başta kendine sonra ailesine, akrabalarına, çevresine ve islama karşı görevlerini ele alan bir kitap. Muhatap olunan kişilerin ayrı ayrı başlıklar halinde incelenmesi ve görevlerin maddeler halinde toplanması işimizi kolaylaştırıyor. Her müslüman kadının okuması gereken güzel bir kitap..”

Yorum yok

Cevap Bırak